RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital : Rigshospitalet (RH)
Navn : Klinisk Genetisk Klinik, Molekylærgenetisk Laboratorium 4062
Kode : KGA 4062
Adresse : Molekylærgenetisk Laboratorium
Klinisk Genetisk Afdeling
Rigshospitalet 4062
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon : +45 3545 4590
Telefax :
Email :
Indleveringssted : Klinisk Genetisk Klinik, 4062
Rigshospitalet 4062
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø
Hverdage 8.00-16.30
Åbningstider :
Mærkning : Patientens navn og CPR nr. samt dato for prøvetagning skal enten fremgå direkte på prøven eller rekvisitionen. Sidstnævnte forudsætter at prøven og rekvisitionen kan knyttes til hinanden gennem unik identifikationskode.
Nødprocedure :
Hjemmeside : https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-genetisk-klinik/Sider/default.aspx
Generel Information :
Akkreditering :
Akkreditering Danak :