Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HLA1VÆV
Lkcs(B)—
HLA-klasse I-antigen; taxon(liste)  
Labka/SP:
HLA-A,B,C vævstypebestemmelse  
Bestillingskode i SP:
NPU21374
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Rekvisitionsseddel
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631
Analysegruppe/Ansvarlig:VTL 76-3-1
Seneste gennemgang - Initialer : 20/08/2021 - TWT
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU21374 Lkcs(B)—HLA-klasse I-antigen; kategori(liste; proc.)
Synonymer:

MHC, Vævstypebestemmelse, Vævstype,. HLA, HLA type, HLA-type, ABC, Klasse 1, low resolution

Beskrivelse:

PCR med sekvens specifik priming (SSP-PCR)

Indikation:

1. Transplantationsudredning (Low resolution) 2. Sygdomsassociation.

Akkrediteret analyse:DANAK og European Federation of Immunogenetics (EFI)     
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Mutationdetektionsprincip: PCR med sekvens specifik priming (SSP-PCR).
Metrologisk sporbarhed:
Prøvemateriale:Blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

lilla6S. (K2EDTA)

Prøvemængde:6 ml.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader. Sendes førstkommende hverdag
Må sendes med rørpost:Ja
Svartid:1-2 uger.
Ekstern kvalitetskontrol:
Svartid:
Svarmuligheder:
Analyseusikkerhed:  
Henvisning:

Kontakt Vævstypelaboratoriet på tlf. 3545 7631.

Gyldig fra:08/12/2015
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup