Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LI
P—
Lithium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Lithium (mmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU02613
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 05/09/2022 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02613 P—Lithium-ion; stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Spektrofotometri.
Metrologisk sporbarhed:NIST
Udstyr:Indiko Plus
Måleområde (total):0,04 - 3,00 mmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,04 - 30 mmol/L (se under kommentar)
Yderligere fortynding:Ja, se under kommentar
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):gold3,5 (3,5mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
0,5 ml
Præanalytisk (patient):Bør tages 12 timer efter dosisindgift.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:4 timer inden centrifugering 24 timer efter centrifugering
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0,5 - 0,8 (Terap.) mmol/L
Ringegrænser:>1,6 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time
Kalibrator:Thermo Scientific, Infinity Lithium Standard Kat. nr. TR66901
Reagens:Thermo Scientific, Infinity, Lithiumvæskestabilt reagens, Kat. nr. TR66056
Ekstern kvalitetskontrol:DRUG (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Randox Therapeutic Drug Control, liquid, level 1 (TDM 1)  Randox Therapeutic Drug Control, liquid, level 2 (TDM 2) 
Kontrolniveauer: Ca. 0,50 mmol/l  Ca. 1,10 mmol/l 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 5 %  5 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 12%  12% 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:Prøve bør tages 12 timer efter dosisindgift.
Ringegrænse: >1,60 mmol/l

NSVBLI & NSABLI er lithium målt på hhv. venøst og arterielt navlesnorsblod (ej akkrediteret).
AMVLI er lithium målt på fostervand (ej akkrediteret).

Svar >3,0 fortyndes x2, x5 og x10 for senere validering (ej akkrediteret)
Interferens:Bilirubin <769 µmol/L
Hæmoglobin < 124 µmol/L
Triglycerid < 22,6 µmol/L
Der kan være interferens (>5%) fra andre kationer (Na, K, Ca, Mg, Jern, Zink og Cu) i koncentrationer over normalområdet, testet ved en koncentration af Lithium i serum omkring 1 mmol/L
Pris (kr.) (2022)211
Gyldig fra:06/09/2022
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup