RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Prøvetransport - rørpost

Patologiafdelingens rørpostsystem

Der er mulighed for forsendelse af prøver med rørpost til patologiafdelingen. Det henstilles dog til, at det kun er de afdelinger, der allerede har en aftale herom, der benytter rørposten. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kontakt da fagansvarlig bioanalytiker for frys/tørt tlf. 5-1851 (5-8808).

Rørpost-stationer:

2073: HovedOrto Centeret operationsafsnit

2063: HovedOrto Centeret operationsafsnit

2043: Anæstesi og operationsklinikken, abdominal centeret

3041: Neuro operationsafsnit

3031: Plastik kirurgisk operationsafsnit

3033: Ortopæd kirurgisk operationsafsnit

3043: Anæstesi og operations afsnit i JMC center

 

Klinisk Biokemis rørpostsystem

Der er rørpost til Klinisk Biokemisk Afdeling i centralkomplekset, mellembygningen og sydfløjen. Rørposten må kun benyttes til prøvemateriale. Der er en vejledning til forsendelse af prøver med rørpost på sendestationerne. Det er vigtigt, at man følger procedurerne for forsendelse af prøvemateriale med rørpost. Hvis det ikke er muligt at følge procedurerne, må prøverne transporteres på anden måde. Ved evt. spørgsmål kan man henvende sig til Klinisk Biokemisk Afdeling på telefon 35 45 30 11.

Rørpost-stationer:

Opgang 5: Sendestation på 5001 - Blodprøveambulatoriet stueetagen – Indgangsdør ved opgang 5.

Opgang 4: Sendestation ved 4033/4034 på 3.sal i depotrum ved elevatorerne.

Opgang 41: Sendestation på 4131 -3. sal i mellemgang ved ABL.

Opgang 3: Sendestation på 3123 – 12. sal.

Opgang 3: Modtagestation på 3011 – opgang 3 – 1. sal Klinisk biokemisk afdeling.