Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  

Velkommen til Rigshospitalets Laboratorieportal

Her finder du laboratorievejledninger med klinisk relevant, praktisk information om tilgængelige laboratorieanalyser og – undersøgelser.

Portalen er udviklet i samarbejde mellem Rigshospitalets laboratorier og klinikker,
og skal blandt andet bidrage til:

• Frigørelse af tid gennem nemmere overblik og adgang til analyser og undersøgelser
• Optimering af prøvetransport (den rigtige prøve, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt)
• En god forventningsafstemning mellem kunder og leverandører
• En god forberedelse til Sundhedsplatformen
• Rigshospitalets laboratorieakkrediteringer.


Vi håber du finder laboratorieportalen relevant og anvendelig.

Spørgsmål, kommentarer og idéer til forbedring af laboratorieportalen er altid
velkomne og kan sendes til rh-labportal@regionh.dk.