Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Akkrediteringsinformation
Laboratorium Laboratorieadresse DANAK Akkreditering Akkreditering / Certificering
GENETIK Afdeling for Genetik
Rigshospitalet Blegdamsvej
Afdeling for Genetik
Rigshospitalet
Afsnit 4052.
Blegdamsvej 9
2100 København Ø.
 


DANAK
GM4113 Afdeling for Genomisk Medicin
Rigshospitalet Blegdamsvej
Prøvemodtagelse:
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Afsnit 4113

Laboratorier:
Kennedy Centret
Gamle Landevej 7
2600 Glostrup
 


KB3011 Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Rigshospitalet Blegdamsvej
Afdeling for Klinisk Biokemi, afsnit 3011
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
 


KI2031 Afdeling for Klinisk Immunologi, Blodbank
Rigshospitalet Blegdamsvej
Afdeling for Klinisk Immunologi, Blodbank, Afsnit 2031
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
 


Smittemarkørundersøgelser godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til Vævsloven.
7631 Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631
Rigshospitalet Blegdamsvej
Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet
Opgang 76, 3. sal, afsnit 7631
Ole Maaløesvej 26
2200 København N
 


Analyser i Transplantationsimmunologi er akkrediterede i henhold til European Federation of Immunogenetics (EFI).
5443 Afdeling for Patologi
Rigshospitalet Blegdamsvej
Teilumbygningen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 


DANAK
5064 Afdeling for Vækst og Reproduktion
Rigshospitalet Blegdamsvej
Rigshospitalet
Klinik for Vækst og Reproduktion
Afsnit 5064
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
 


KBA GLO Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Rigshospitalet Glostrup
Afdeling for Klinisk Biokemi
Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens Vej 1-23
2600 Glostrup

 


Akkrediteret DS/ISO 15189:2015
HEIDELBERG MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen Heidelberg
Eksternt Laboratorium
Im Breitspiel 16, 69126 Heidelberg
 


DAKSS Deutsche Akkreditieringsrungsstelle D-ML-13176-01-00