RH Laboratorieundersøgelse
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorieundersøgelse
  NPU54790  Thioguanin / Hb;B (Ingen) Betegnelse i SP 
  TGN  B—Thioguanin / Hb (Ingen) (version 4) Betegnelse i Labka
   6-Thioguaninnukleotid (Ery-6TGN) (Ingen) Betegnelse i laboratoriet
RekvireringRekvisitionsseddel
Kode (SP)NPU54790
Analyse/undersøgelsesnavn - SPThioguanin / Hb;B
IFCC-IUPAC-kode og navnNPU54790 B—Thioguanin/Hæmoglobin(Fe); stofratio = ? × 10-6
Indikation

Behandlingskomplians, udredning af knoglemarvstoksicitet under thiopurinbehandling, monitorering af dosisjustering.

Oplysninger ved rekvireringFlg. bliver automatisk medbestilt sammen:
-TGN (NPU54790/NPU59306)
-MEMP (NPU54791/NPU59307)

Kan bestilles som pakke:
THIOPURINER - RHB00206
-DNA-TGN (NPU29265)
-TGN (NPU54790/NPU59306)
-MEMP (NPU54791/NPU59307)
-MTX-PG (NPU54631)
PrøvematerialeEDTA-stabiliseret blod
Volumen/mængde1 ml EDTA-stabiliseret blod
Prøvebeholder inkl. additiver

Lilla2H/Lilla3S

Mærkning af (primær) prøvebeholderLABKA stregkode eller navn, CPR samt tid og dato for prøvetagning
Prøvetagning, herunder særlige forholdIngen særlige forhold
Opbevaring, holdbarhed og forsendelseOpbevares ved stuetemperatur. Holdbarhed: 4 dage
Prøver kan sendes med post.
Må sendes med rørpostJa
AnalyseringshyppighedHver uge
Svartid fra modtagelse på udførende laboratoriumMax. 2 uger
SvarafgivelseSP eller e-mail.

Tolkning af svar:
De hyppigst anvendte thiopuriner er 6-mercaptopurin (6MP) (Purinethol®), azathioprine (AZA) (Azathioprine®, Imurel ®) og 6-thioguanin (6TG) (Lanvis®). Thiopurinerne anvendes i behandling af patienter, der er blevet transplanterede, og ved en række autoimmune og inflammatoriske sygdomme samt ved maligne hæmatologiske sygdomme. De vigtigste metabolitter af thiopurinerne er 6-thioguaninnukleotider, der inkorporeres i DNA og medierer hovedparten af den cytotoksiske effekt, samt de methylerede thiopurin-metabolitter, hvoraf nogle er inaktive, mens andre er cytotoksiske og stærke inhibitorer af purin de novo syntesen, hvorved inkorporeringen af 6-thioguanin-nukleotider i DNA kan øges.

Ved peroral behandling med azathioprine, 6MP eller 6TG akkumulerer 6TGN i erythrocytter (Ery-6TGN), indtil et steady state niveau opnås i løbet af ca. 2-4 uger ved uændret dosis (T½ er 3-6 dage). Patienter, der er TPMT-heterozygote, har Ery-6TGN niveauer, der er det dobbelte af de niveauer, der ses hos TPMT-vildtype patienter. Patienter, der er TPMT-deficiente, har Ery-6TGN-niveauer, der er op til 10x højere end de niveauer, der ses hos TPMT-vildtype patienter.
Måling af Ery-6TGN er relevant til vurdering af toksicitet og behandlingsadherans. Bonkolab anvender enheden nmol/mmol Hb, idet MeMP kun er i celler og middel celle Hb koncentrationen er ret konstant på tværs af patienter. Analyseopsætningen og enheden tillader også at analysere på nedfrosset fuldblod. Andre laboratorier anvender enheden pmol/8x108 erytrocytter, hvilke ca. svarer til mængden af MeMP per 100 µl erytrocytkoncentrat. Konverteringsfaktoren er: 1 nmol/mmol Hb = X pmol/8x108 erytrocytter. Hos patienter i behandling med 6MP (75 mg/m2/døgn) er det mediane Ery-6TGN niveau ca. 200 nmol/mmol Hgb (75% range: 139–276 nmol/mmol Hgb). Under 6TG-behandling kan Ery-6TGN-niveauerne være 10 gange højere. Ved uændret azathioprine/6MP-dosis er den gennemsnitlige intraindividuelle variationskoefficient for Ery-6TGN ca. 10%. Patienter med høje Ery-6TGN-niveauer har øget risiko for knoglemarvstoksicitet. Levertoksicitet under 6TG behandling kan være udtryk for venookklusiv sygdom (=sinusoidal obstruktions syndrom), der oftest ledsages af trombocytopeni. Denne levertoksicitet er ikke relateret til høje Ery-6TGN eller DNA-TG niveauer. 6TG i standard doser (40-60 mg/m2) inden for de seneste 24 timer før prøvetagning kan give falsk forhøjede Ery-TGN værdier. Værdier på < 50 nmol/mmol Hb (<150 pmol/108 erythrocytter) indikerer manglende behandlingsadherens, høj TPMT aktivitet eller erythrocyt transfusion indenfor de sidste 5 uger hos hæmatologiske patienter.
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænserSe evt. tolkning af svar
Ringegrænser
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
Ingen Ingen
Pris (kr.) (2024)311,00 (ekskl. moms)
Kontaktmuligheder

E-mail adresse:

Web-side:http://Hjemmeside under udarbejdelse
Afleveringssted og afleveringstidspunktBonkolab, Opgang 57, stuen, Afd 5704,
Henrik Harpestrengsvej 6B, 2100 København Ø
Mandag-torsdag 8.00-15.30, Fredag 8.00-15.00.
Haste/Akut bestillingTlf +45 35 45 46 52
Gyldig fra10/04/2024
Analysegruppe/AnsvarligBørneOnkologisk Laboratorium (BONKOlab)
Indtastet/Revideret10/04/2024 Initialer : HVEN0001
   Rigshospitalet Blegdamsvej, BørneOnkologisk Laboratorium