RH Laboratorieundersøgelse
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorieundersøgelse
    Betegnelse i SP 
    Betegnelse i Labka
   Kromosom mikroarray, abortvæv Betegnelse i laboratoriet
RekvireringRekvisitionsseddel
Web-adresse til rekvisitionsseddel

Rekvisition - Vævsprøve

 

Kode (SP)
Analyse/undersøgelsesnavn - SP;
IFCC-IUPAC-kode og navn
Synonymer

Array CGH, aCGH, mikroarray, microarray, array comparative genomic hybridization, array komparativ genomisk hybridisering.

Indikation

Mistanke om ubalanceret kromosomafvigelse, feks. misdannelse, svær IUGR, nakkefold ≥ 3,5 mm hos aborteret foster, intrauterin fosterdød eller gentagne aborter

Oplysninger ved rekvireringAngiv indikation og eventuelle ultralydsfund samt udførlige oplysninger om familiemedlemmer (navn+cpr.nr.) med genetisk betingede sygdomme.
PrøvematerialeFostervæv: F.eks. Achillessenebiopsi.
Prøvebeholder inkl. additiver

Glas med vævsmedium, udleveres af Kromosomlaboratoriet.

Mærkning af (primær) prøvebeholderMærkat fra PTB. Alternativt påføres patientens navn og cpr.nr.
PatientforberedelseResultatet af kromosom mikroarray analysen registreres i Dansk Cytogenetisk Centralregister og evt. overskydende materiale opbevares medmindre andet er aftalt. Vi anmoder den rekvirerende læge om at oplyse patienten om dette.
Prøvetagning, herunder særlige forholdSe rekvisitionssedlens side 2.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelseOpbevares i køleskab. Bringes til Kromosomlaboratoriet hurtigst muligt.
Må sendes med rørpostNej
AnalyseringshyppighedLøbende.
Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium30 hverdage. Hurtigere i særlige tilfælde, men kun efter aftale.
SvarafgivelseSundhedsplatformen, elektronisk eller evt. pr. brev.
Kontaktmuligheder

Prøvemodtagelsen tlf. 35 45 40 51

Web-side:https://www.rigshospitalet.dk/kromosomlab
Afleveringssted og afleveringstidspunktPrøvemodtagelsen, afsnit 4052. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Hverdage 8-15.30.
Haste/Akut bestillingAftales telefonisk 35 45 40 51.
Gyldig fra26/10/2020
Analysegruppe/AnsvarligKlinisk Genetisk Klinik, Kromosomlaboratoriet
Indtastet/Revideret26/10/2020 Initialer : LBA
   Rigshospitalet Blegdamsvej, Klinisk Genetisk Klinik, Kromosomlaboratoriet