RH Laboratorieundersøgelse
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorieundersøgelse
    Betegnelse i SP 
    Betegnelse i Labka
   Kromosomanalyse, prænatal Betegnelse i laboratoriet
RekvireringRekvisitionsseddel
Web-adresse til rekvisitionsseddel

Prænatal rekvisitionsseddel

Kode (SP)
Analyse/undersøgelsesnavn - SP;
IFCC-IUPAC-kode og navn
Synonymer

Kromosomundersøgelse, karyotype, karyotypering, G-båndsanalyse

Indikation

Kombineret risiko ved nakkefoldsscanning og doubletest ≥ 1:300. Tidligere barn/foster med mikroskopisk synlig kromosomafvigelse. Forælder bærer af mikroskopisk synlig kromosomafvigelse.

Oplysninger ved rekvireringObligatorisk: Indikation herunder fund ved ultralydsus. samt udførlige oplysninger om familiemedlemmer (navn+cpr.nr.) med genetisk betingede sygdomme.
PrøvematerialeChorion villus biopsi (CVS) eller amnionvæske (AC)
Volumen/mængdeCVS: 20 mg, AC: 15 ml
Prøvebeholder inkl. additiver

AC: Sprøjte. CVS: Glas. Skyllemedium til CVS udleveres af Kromosomlab.

Mærkning af (primær) prøvebeholderPatientens navn og CPR nr. samt dato for prøvetagning skal enten fremgå direkte på prøven eller rekvisitionen. Sidstnævnte forudsætter at prøven og rekvisitionen kan knyttes til hinanden gennem unik identifikationskode.
PatientforberedelseResultatet af kromosomanalysen registreres i Dansk Cytogenetisk Centralregister og evt. overskydende materiale opbevares medmindre andet er aftalt. Vi anmoder den rekvirerende læge om at oplyse patienten om dette.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelseOpbevares ved stuetemperatur. Bringes til Kromosomlaboratoriet hurtigst muligt.
Må sendes med rørpostNej
AnalyseringshyppighedLøbende.
Svartid fra modtagelse på udførende laboratoriumIndenfor 3 uger.
SvarafgivelseSundhedsplatformen samt pr. brev. Abnormt resultat meddeles tillige telefonisk.
Kontaktmuligheder

Prøvemodtagelsen tlf. 35 45 40 51

Web-side:https://www.rigshospitalet.dk/kromosomlab
Afleveringssted og afleveringstidspunktPrøvemodtagelsen, afsnit 4052. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Hverdage 8-15.30.
Haste/Akut bestillingAftales telefonisk 35 45 40 51.
Gyldig fra26/10/2020
Analysegruppe/AnsvarligAfdeling for Genetik
Indtastet/Revideret26/10/2020 Initialer : LBA
   Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Genetik