RH Laboratorieundersøgelse
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorieundersøgelse
  NPU21860  Aberrant celle population(fænotype); taxon ;B Betegnelse i SP 
  MRKLB  B—Aberrant celle population(fænotype); taxon Betegnelse i Labka
RekvireringUdføres kun efter telefonisk aftale efterfulgt af tilsendt henvisning. Sundhedsplatformen/Rekvisitionsseddel
Kode (SP)NPU21860
Analyse/undersøgelsesnavn - SPAberrant celle population(fænotype); taxon ;B
IFCC-IUPAC-kode og navnNPU21860 B—Aberrant celle population(fænotype); kategori(proc.) = ?
Synonymer

Markørundersøgelse, Leukæmi diagnostik, Lymfom diagnostik, Leukæmi Associeret Immunfænotype, LAIP.

Indikation

- Mistanke om leukæmi eller lymfom hos børn.
- Udredning af cutant T-celle lymfom/Mycosis Fungoides/ Sezary Syndrom (obs pro) hos voksne.
- Undersøgelsen omfatter subpopulationer af T- og B-lymfocytter (naive/memory), samt aktiveringsmarkører fordeling af myeloide celler

Beskrivelse af analyse

Flowcytometri, immunfænotypning af mononukleære celler fra blod.

PrøvematerialeBlod
Volumen/mængde2 x5 ml.
Prøvebeholder inkl. additiver

2 stk Rød10SP. Specialrør som indgår i prøvesæt fra VTL 7631 (Rør uden tilsætning, som er tilsat følgende og med påsat tekst: KLM-166. Tilsat 4 ml RPMI-opløsning og heparin. Holdbarhed:

Mærkning af (primær) prøvebeholderStregkode fra Labka PTB (Rigshospitalet), CPR-nr. eller anden unik identifikation. Hvis der kan være mulighed for forskellige prøvematerialer SKAL prøvematerialets art klart fremgå af prøveglasset.
Prøvetagning, herunder særlige forholdPrøveglassene opbevares i køleskab før prøvetagning og tages ud og står til stuetemperatur inden prøvetagning.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelsePrøven opbevares ved stuetemperatur efter prøvetagning. Prøven skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. Fredage og dag før Helligdag skal prøven være på VTL senest kl. 10
Må sendes med rørpostNej
AnalyseringshyppighedAlle hverdage.
Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium1-2 dage.
Kontaktmuligheder

Kontakt Vævstypelaboratoriet på tlf. 35 45 86 46 indenfor normal arbejdstid.
Udenfor normal arbejdstid aftales med vagthavende læge, Klinisk Immunologisk afd. via Rigshospitalets Blodbank på tlf. 35 45 20 31.

Afleveringssted og afleveringstidspunktVævstypelaboratoriet, afsnit 7631, Ole Maaløes Vej 26, 2200 Kbh N.
Mandag til torsdag kl 08.00 til 15.30, fredag kl. 08.00 til 15.00.
Aflevering af prøver udenfor normal arbejdstid aftales altid med Vævstypelaboratoriet (indenfor normal arbejdstid på tlf. 35 45 86 46, eller aftales med vagthavende læge, Klinisk Immunologisk afd. via Rigshospitalets Blodbank på tlf. 3545 2031).

Udenfor laboratoriets åbningstid mandag til torsdag kan prøver afleveres i kasse på afsnit 7631 .
Fredag efter kl 19 og helligdage skal prøver afleveres til Rigshospitalets Blodbank, Afsnit 2032 (Opgang 2, 3. sal), Blegdamsvej 9
Gyldig fra08/12/2015
AkkrediteretDANAK     
Analysegruppe/AnsvarligVTL 76-3-1
Indtastet/Revideret29/10/2019 Initialer : TWT
   Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631