RH Laboratorieundersøgelse
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorieundersøgelse
  NPU53990  DNA fragment, trisomi-relateret; arb.fr.(liste; proc.);DNA-fragment(P) Betegnelse i SP 
  DNAFRAGTRI  DNA-fragment(P)—DNA fragment, trisomi-relateret; arb.fr.(liste; proc.) Betegnelse i Labka
   NIPT: Non-Invasiv Prænatal Test Betegnelse i laboratoriet
RekvireringSundhedsplatformen/Labka/rekvisitionsseddel
Web-adresse til rekvisitionsseddel

Prænatal rekvisitionsseddel

Kode (SP)NPU53990
Analyse/undersøgelsesnavn - SPDNA fragment, trisomi-relateret; arb.fr.(liste; proc.);DNA-fragment(P)
IFCC-IUPAC-kode og navnNPU53990 DNA-fragment(P)—DNA fragment, trisomi-relateret; arb.fr.(liste; proc.)
Synonymer

NIPT, Non-invasiv prænatal test, aneuploidiscreening

Indikation

Forhøjet risiko for trisomi 21, 18 og 13 hos fosteret og ønske om fosterkøn

Beskrivelse af analyse

Helgenomsekventering af frit plasma DNA og relativ kvantificering af kromosomalt kopiantal mhp. at estimere sandsynligheden for føtal autosomal trisomi og bestemmelse af fosterkøn.

Oplysninger ved rekvireringObligatorisk: Gestationsalder bestemt ved UL på prøvetagningstidspunkt, singleton graviditet?, tilgrundegået tvilling?, indikation
PrøvematerialeBlod
Volumen/mængde2 x 10 ml
Prøvebeholder inkl. additiver

Streck eller Paxgene ccfDNA

Mærkning af (primær) prøvebeholderMærkat fra PTB. Alternativt påføres patientens navn og cpr.nr.
Prøvetagning, herunder særlige forholdFor at undgå hæmolyse skal blodprøven tages forsigtigt uden for meget stase. Glassene vendes, må ikke rystes.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelseOBS! Opbevares og forsendes ved stuetemperatur.
Analyseringshyppighed1-2 gange ugentligt.
Svartid fra modtagelse på udførende laboratoriumInden for 10 hverdage. Median svartid er 5 dage.
SvarafgivelseSundhedsplatformen samt pr. brev. Ved abnormt resultat tillige telefonisk.
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænserIntet
Kontaktmuligheder

Prøvemodtagelsen, tlf. 35 45 40 51

Web-side:http://https://www.rigshospitalet.dk/kromosomlab
Afleveringssted og afleveringstidspunktPrøvemodtagelsen, afsnit 4052. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Hverdage 8-15.30.
Akut bestillingTlf. 35 45 40 51
Gyldig fra09/01/2015
Analysegruppe/AnsvarligKlinisk Genetisk Klinik, Kromosomlaboratoriet
   Rigshospitalet Blegdamsvej, Klinisk Genetisk Klinik, Kromosomlaboratoriet