RH Laboratorieundersøgelse
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorieundersøgelse
  NPU19811  Immunglobulin G/Albumin; rel.masseratio(Csv/P);Csv/P Betegnelse i SP 
  CSV/PIGG  Csv/P—Immunglobulin G/Albumin; rel.masseratio(Csv/P) (version 4) Betegnelse i Labka
   Csv—Immunglobulin G/Albumin-ratio;Csv/P Betegnelse i laboratoriet
RekvireringSundhedsplatformen/Labka
Kode (SP)NPU19811
Analyse/undersøgelsesnavn - SPImmunglobulin G/Albumin; rel.masseratio(Csv/P);Csv/P
IFCC-IUPAC-kode og navnNPU19811 Csv—Immunglobulin G/Albumin; rel.masseratio(Csv/P) = ?
Synonymer
Csv— Immunglobulin G-produktion, index
Beskrivelse af analyse
Beregning.
Ved rekvirering af CSV/PIGG bestilles analyserne CSV—Albumin og CSV—Immunglobulin G automatisk.
Oplysninger ved rekvireringAnalysen kan kun udføres, hvis patienten samtidigt (±24 timer) får taget blod til
P—Immunglobulin G og P—Albumin (skal bestilles særskilt i ny rekvisition på analysekoderne ALB og IGG).

PrøvematerialeBåde Cerbrospinalvæske og Li-heparin plasma. Prøvematerialet skal være opsamlet inden for 24 timer.
Volumen/mængdeMindste prøvemængde:
CSV: 150 µl
Blod: Voksne og børn: 300 µl fuldblod ~ 150 µl plasma. Spædbørn: 400 µl fuldblod ~ 150 µl plasma. På 1 ml plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Prøvebeholder inkl. additiverCsv: PP 5 ml (spidsglas med ståbund)
Blod: mint3,5 (3,5mL)
Mærkning af (primær) prøvebeholderPrøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB)
Må sendes med rørpostNej
AnalyseringshyppighedUdføres hele døgnet
Svartid fra modtagelse på udførende laboratoriumRutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser0,38 - 0,67
Afleveringssted og afleveringstidspunktAfsnit 3-01-1
Opgang 3, 1.sal, afsnit 3011
Inge Lehmanns Vej 5
2100 København Ø
Døgnåbent hele året
Nødprocedure

Nødblanket benyttes ved nedbrud af Labka

Haste/Akut bestillingNej
Gyldig fra23/05/2016
AkkrediteretDANAK
Analysegruppe/Ansvarlig2: Almen Biokemi (Cobas)
Indtastet/Revideret21/01/2020 Initialer : AnM
   Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011