RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital : Rigshospitalet (RH)
Navn : Klinisk biokemisk afdeling, 3011
Kode : KB3011
Adresse : Klinisk Biokemisk Afdeling, afsnit 3011,
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
Telefon : Lokal 5-3011
Telefax : 3545 2880
Email : KliniskBiokemi@rh.dk
Indleveringssted : Afsnit 3-01-1
Opgang 3, 1.sal, afsnit 3011
Inge Lehmanns Vej 5
2100 København Ø
Åbningstider : Døgnåbent hele året
Mærkning : Interne prøver mærkes med etiket fra Labka-prøvetagningsblanket.
Nødprocedure :

Nødblanket benyttes ved nedbrud af Labka

Hjemmeside : https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemisk-afdeling/Sider/default.aspx
Generel Information :
Akkreditering Danak : Danak logo ikke fundet