RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital : Rigshospitalet (RH)
Navn : Klinisk Genetisk Klinik, Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium
Kode : 4052
Adresse : Rigshospitalet
Afsnit 4052
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø
Telefon : 3545 5683
Telefax :
Email :
Indleveringssted : Hverdage 8-16:

Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium, Prøvemodtagelsen
Opgang 4, 5.sal, afsnit 4052
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø
Åbningstider : Hverdage 8-16
Mærkning : Label med patientnavn og cpr.nr.
Blod rekvireret i Labka med mærkat fra PTB.
Nødprocedure :
Hjemmeside : https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-genetisk-klinik/Sider/default.aspx
Generel Information :
Akkreditering :
Akkreditering Danak :