Klinisk biokemisk afdeling - Laboratorier
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital :Rigshospitalet Blegdamsvej (RH-BLV)
Navn :Klinisk Genetisk Klinik, Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium
Kode :4052 HæmOnk
Adresse :Rigshospitalet
Afsnit 4052
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø
Telefon :3545 5683
Telefax :
Email :
Indleveringssted :Hverdage 8-16:

Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium, Prøvemodtagelsen
Opgang 4, 5.sal, afsnit 4052
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø
Åbningstider :Hverdage 8-16
Mærkning :Label med patientnavn og cpr.nr.
Blod rekvireret i Labka med mærkat fra PTB.
Nødprocedure :
Kontaktmuligheder :
Hjemmeside :https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-genetisk-klinik/Sider/default.aspx
Generel Information :
Akkreditering/certificering :
Akkreditering Danak :
%>