RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital : Rigshospitalet (RH)
Navn : Klinisk Biokemisk Afdeling GLO
Kode : KBA GLO
Adresse : Klinisk Biokemisk Afdeling
Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens Vej 1-23
2600 Glostrup
Telefon : 38632476
Telefax :
Email :
Indleveringssted : Klinisk Biokemisk Afdeling, Indgang 3, VB, rødt afsnit, 2. sal
Rigshospitalet Glostrup
Valdemar Hansens Vej 13
2600 Glostrup
Åbningstider : Døgnåbent hele året
Mærkning : Interne prøver mærkes med etiket fra Labka-prøvetagningsblanket.
Nødprocedure :

Nødblanket benyttes ved nedbrud af Labka

Hjemmeside : https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemisk-afdeling/om-afdelingen/Sider/default.aspx
Generel Information :

Akkrediteret DS/ISO 15189:2015

Akkreditering Danak : Danak logo ikke fundet