RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital : Rigshospitalet (RH)
Navn : Klinisk Genetisk Klinik, Kromosomlaboratoriet
Kode : 4052
Adresse : Kromosomlaboratoriet, Klinisk Genetisk Klinik, Afsnit 4052, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Telefon : 3545 4051
Telefax :
Email : genetik.rigshospitalet@regionh.dk
Indleveringssted : Hverdage 8-15.30:

Kromosomlaboratoriet, Prøvemodtagelsen
Opgang 4, 5. sal, afsnit 4052.
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø.
Åbningstider :
Mærkning : Mærkat fra PTB. Alternativt påføres patientens navn og cpr.nr.
Nødprocedure :
Hjemmeside : https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-genetisk-klinik/Sider/default.aspx
Generel Information :
Akkreditering :
Akkreditering Danak :