RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital : Rigshospitalet (RH)
Navn : Klinisk Immunologisk Afdeling, Vævstypelaboratoriet 7631
Kode : 7631
Adresse : Klinisk Immunologisk afdeling, Vævstypelaboratoriet afsnit 7631
Ole Maaløesvej 26, Opgang 76, 3. sal
2200 København N
Telefon : 3545 7631
Telefax :
Email : RH-7631@regionh.dk
Indleveringssted : Klinisk Immunologisk afdeling, Vævstypelaboratoriet
Opgang 76, 3. sal, afsnit 7631
Ole Maaløesvej 26
2200 København N
Åbningstider : Mandag til torsdag kl 08.00 til 15.30, fredag kl. 08.00 til 15.00.
Mærkning : Stregkode fra Labka PTB (Rigshospitalet), CPR-nr. eller anden unik identifikation. Hvis der kan være mulighed for forskellige prøvematerialer SKAL prøvematerialets art klart fremgå af prøveglasset.
Nødprocedure :
Hjemmeside : https://www.regionh.dk/blodbanken/afdelingen/enheder-paa-rigshospitalet/Sider/vaevstypelaboratoriet.aspx
Generel Information :
Akkreditering :
Akkreditering Danak :