RigshospitalRigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
 Laboratorier
Hospital : Rigshospitalet (RH)
Navn : Hæmatologisk Markørlaboratorium
Kode : 4041
Adresse : Afsnit 4041, rum 4134
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon : 35454847
Telefax :
Email :
Indleveringssted : Prøver sendes/afleveres til laboratoriet, afsnit 4041 (personligt, med post/taxa eller hastepiccoline).
Hæmatologisk Markørlaboratorium 4041, rum 4134
Opgang 4, 4.sal
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø
Åbningstider : Prøver modtages gerne på hverdage inden kl. 13.00. Akutte prøver kan modtages og analyseres frem til kl. 14.00, men kun ved forudgående aftale.
Mærkning : Patientens navn og CPR-nr., rekvirende afdeling og prøvetagningstidspunkt.
Nødprocedure :
Hjemmeside : https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/finsen/haematologisk-klinik/Sider/default.aspx
Generel Information :
Akkreditering :
Akkreditering Danak :