Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CAI
P—
Calcium-ion; stofk.(pH=7,40) (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Calcium-ion frit (pH=7,4) (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU04144
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 01/04/2019 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU04144 P—Calcium-ion(frit); stofk.(pH = 7,40; proc.) = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ionselektivelektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:JCCRM 321-1 (Calcium-ion), NIST pH-scale (pH)
Udstyr:Konelab
Måleområde (total):0,20-8,00 mmol/l (pH: 7,20-7,60)
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,20-8,00 mmol/l (pH: 7,20-7,60)
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):gold3,5 (3,5mL)
gul mi (gul 600 µl)
(ABL rør)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Venøst/arterielt: 3,5 ml fuldblod (proppen må ikke fjernes)
Kapillær: Kan kun udtages kapillært i ABL rør til ABL analysering, 2 X 125 µl
Gul mi: Kun udtaget fra kater
Præanalytisk (prøve):Centrifugeres inden 4 timer ved stuetemp.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Efter centrifugering, max 5 timer ved stuetemp. 24 timer ved 4 grader. pH følsom, så proppen må ikke aftages.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Gravide ved termin: 1,11-1,27 mmol/L
0-2dg.: 1,17-1,37 mmol/L
>2-4dg.: 1,19-1,47 mmol/L
>4-6dg.: 1,24-1,52 mmol/L
>6 dg. 1,18-1,32mmol/L
Ringegrænser:<0,95 mmol/L
>1,60 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut:< 1 time
Kalibrator:Thermo Clinical Labsystem (ref. no. 984031 og 984035)
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
HK19 , Human langtidskontrol (2226DK) 
Kontrolniveauer: 1,15 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 3 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 7,2 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:P-Calcium-ion; stofk.(pH=7,40) udføres også på ABL 837
Interferens:Hæmolyse > 100 µmol/l P-Hb
Triglycerid > 20 mmol/l
Pris (kr.) (2022)18
Gyldig fra:20/10/2004
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup