Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
GLU
P—
Glucose; stofk.(ABL) (mmol/l)  
Labka/SP:
P—
Glukose (mmol/L) (version 4)  
Bestillingskode i SP:
NPU02192
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 13/04/2015 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02192 P—Glucose; stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Metabolitelektrodemåling - amperometri
Metrologisk sporbarhed:NIST SRM 917a
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):0,1-30 mmol/l
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,1-30 mmol/l
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret veneblod
Alternativt prøvemateriale:Li-Heparinstabiliseret veneblod
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
Lithium-Heparin glas
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
0,5 ml blod
Præanalytisk (prøve):Bringes til afdeling KB inden 30 min.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):4,2-6,3 mmol/L
Ringegrænser:<2,0 mmol/L
>25,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: Ca. 2 mmol/l  Ca. 5 mmol/l 10,0 mmol/l 0,0 mmol/l 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 2,5 %  2,5 % 2,5 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 2 × 8,6 %  2 × 7,5 % 2 × 6,6 %  
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Analysen kan udføres på samme prøvetagningsrør som Syre-base parametre.
GLUPOC er samme analyse benyttet ved måling på decentral ABL (Point Of Care)
Kommentar:Analysekode på ABL udskrift = cGlu
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:31/01/2005
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup