Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
KBGLU
P(kB)—
Glucose; stofk. (mmol/l)  
Labka/SP:
P(kB)—
Glukose (mmol/l)  
Bestillingskode i SP:
NPU22089
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 10/07/2018 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU22089 P(kB)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Metabolitelektrodemåling - amperometri
Metrologisk sporbarhed:Abbott (YSI 2300 Stat Plus glucose analyser)
Udstyr:Freestyle Precision Pro
Måleområde (total):1,1-27,8 mmol/l
Standard analyse-måleområde (udstyr):1,1-27,8 mmol/l
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Kapillærblod
Alternativt prøvemateriale:Li-heparinstabiliseret blod
Prøvetagningsrør (Labka):
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Dråbe direkte fra finger eller øreflip
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):Intet
Ringegrænser:<2,0 mmol/L
>25,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: < 1 time
Kalibrator:Indeholdt i barkoden på teststrimlen (Abbott)
Reagens:GDH/NADH indtørret på teststrimmel (Abbott)
Ekstern kvalitetskontrol:Gluc-Hgb (ABL) (DEKS)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Medisense control solution low (Abbott), vandig glucoseopløsning  Medisense control solution high (Abbott), vandig glucoseopløsning 
Kontrolniveauer: Ca. 2-4 mmol/l  Ca. 12-20 mmol/l 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 6%  6% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 2 × 10%  2 × 10% 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):KBGLUPOC er samme analyse benyttet på decentralt udstyr.
Interferens:Fluorid interfererer,
Krav til at Erythrocyt vol. fraktion: Mellem 0,20 og 0,70
Ekstern Pris (kr.) (2021)31
Intern Pris (kr.) (2021)26
Gyldig fra:30/05/2005
Gyldig til:
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Valideringsrapport (aktuelle) P(kB)—Glucose; stofk. 26/06/2004 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup