Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HB
B—
Hæmoglobin(Fe); stofk. (ABL) (mmol/l)  
Labka/SP:
B—
Hæmoglobin (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU02319
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 27/07/2018 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02319 B—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:NIST SRM 930D
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):0,1-17,2 mmol/l
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,1-17,2 mmol/l
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret arterie,-kapillær,- veneblod
Alternativt prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
ABL-rør
lilla3S
lilla mi (lilla 500 µl)

Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
1 ml blod - ABL rør 2 x 125 µl blod
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 6,9-12,4 mmol/L
14 dg-1 md: 5,7-10,5 mmol/L
1-2 md: 5,4-8,9 mmol/L
2 md-2 år: 6,0-8,3 mmol/L
2-12 år: 6,5-8,9 mmol/L
12-18 år: 6,6-9,9 mmol/L
K: 7,3-9,5 mmol/L
M: 8,3-10,5 mmol/L
Ringegrænser:<4,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time

Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Gluc-Hgb (ABL) (DEKS)+ RFb hæmoglobinderivater
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: 1,6 mmol/l  4,8 mmol/l 8 mmol/l 12 mmol/l 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 2 %  2 % 2 % 2 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 9 % (0,1 mmol/l)  5 % (0,2 mmol/l) 4 % (0,3 mmol/l) 4 % (0,5 mmol/l) 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Analysen kan udføres på samme prøvetagningsrør som Syre-base parametre
HBPOC er samme analyse benyttet ved måling på decentral ABL (Point Of Care)
Kommentar:Analysekode på ABL = ctHb
Ugentlig metodesammenligning med Sysmex. Max afvigelse 0,3 mmol/l
Henvisning:Ekspanderet måleusikkerhed beregnet i KB2014_2062
Pris (kr.) (2022)17
Gyldig fra:15/04/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup