Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
K
P—
Kalium-ion; stofk.(ABL) (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kalium (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03230
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 26/06/2017 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03230 P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ionselektivelektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:NIST SRM 999. Radiometer har beskrevet deres sporbarhed til primære standarder i dokumentet AS117
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):0,5 - 25,0 mmol/l
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,5 - 25,0 mmol/l
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret arterie,-kapillær,- veneblod
Alternativt prøvemateriale:Li-Heparinplasma
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
ABL-rør
mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µl)
Serum, anvendes kun hvis foretrukket prøvemateriale ikke kan anvendes og prøven ikke kan tages om. Svar på serumprøve fra voksne afgives med svarkommentar
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
1 ml blod i sprøjte, 0,5 ml plasma, 2 x 125 µl blod i ABL rør
Præanalytisk (prøve):På køl: Bringes til afdeling KB hurtigst muligt.
Stuetemp: Bringes til KB inden 2 timer
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:ABL-rør må ikke opbevares direkte på is.
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):0-1 uge: 3,2-5,5 mmol/L
1 uge-1 mdr: 3,4-6,0 mmol/L
1-6 mdr: 3,5-5,6 mmol/L
6 mdr - 1 år: 3,5-6,1 mmol/L
1-5 år: 3,3-4,6 mmol/L
5-18 år. 3,3-4,3 mmol/L
18-125 år: 3,5-4,4 mmol/L
Ringegrænser:<2,5 mmol/L
>6,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: 1,9 mmol/l  3,8 mmol/l 5,5 mmol/l 6,2 mmol/l 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 1,5 %  1,5 % 1,5 % 1,5 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 3,1%  3,1% 3,1% 3,1% 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Samme prøvetagningsrør kan benyttes til en række komponemter. Se Syre-base-status.

Kommentar:Analysekoden på ABL udskrift = cK+
Hæmolyse interfererer, men kan ikke kontrolleres på A-sprøjter og kapillærrør.
Ugentlig metodesammenligning med Modular. Max afv. 0,3 mmol/l-
DIK er kalium målt i dialysevæske (ej akkrediteret)
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:20/12/2004
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup