Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LEU
B—
Leukocytter; antalk. (× 109/L)  
Labka/SP:
B—
Leukocytter (× 109/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU02593
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Hæmatologi
Dato for seneste revision - Initialer : 02/09/2022 - InM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02593 B—Leukocytter; antalk. = ? × 109/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Partikeltælling - flowcytometri
Metrologisk sporbarhed:Metoden er sporbar til ICSH recommended reference method
Udstyr:Sysmex XN
Måleområde (total):0,1-999 × 109/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,1-440 × 109/L
Yderligere fortynding:Ja
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):lilla2H (2 mL)
lilla mi (500 µL)
BDMAP K2-EDTA
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 mL fuldblod
Voksne og børn kapillært: 250 µL fuldblod
BDMAP K2-EDTA: 500 uL
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Opbevaring: Rumtemperatur
Holdbarhed: 48 timer
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 5,5-19,3 × 109/L
14-1 md: 6,9-19,9 × 109/L
1-2 md: 6,0-16,3 × 109/L
2 md-2 år: 6,2-16,2 × 109/L
2-12 år: 4,5-12,5 × 109/L
12-18 år: 4,4-10,5 × 109/L
18-125 år: 3,5-8,8 × 109/L
Ringegrænser:<1,2 x 109/L
Kun gældende for: 7065N
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <1 time
Fremskyndet: <3 timer
Rutine: <8 timer

Kalibrator:Sysmex XN Cal
Reagens:Cellpack + Lysercell-WNR + Fluorocell-WNR + Lysercell-WDF + Fluorocell-WDF
Ekstern kvalitetskontrol:Hæmatologi, DEKS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
XN-CHECK (Sysmex), stabiliseret blod  XN-CHECK (Sysmex), stabiliseret blod XN-CHECK (Sysmex), stabiliseret blod 
Kontrolniveauer: 3 × 109/L  7 × 109/L 17 × 109/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 2,8 %  2,8 % 2,8 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 6,5 %  6,5 % 6,5 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Kuldeagglutininer, thrombocytaggregater, erythroblaster, cryoglobulin
Gyldig fra:18/06/2014
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup