Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LEUMIK
B—
Leukocytter; antalk.(Mikroskop) (× 109/L)  
Labka/SP:
B—
Leukocytter (mikr.) (× 109/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU17579
 Datablad
Rekvirering:Kan ej rekvireres
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Hæmatologi
Dato for seneste revision - Initialer : 06/09/2022 - InM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU17579 B—Leukocytter; antalk.(mikr.) = ? × 109/L
Synonymer:Hvide blodlegemer
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Partikeltælling - mikroskopi
Metrologisk sporbarhed:SI Enhed (× 109/L)
Udstyr:Mikroskop
Måleområde (total):0,3-999 × 109/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,3-150 × 109/L
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):EDTA-rør. FX lilla 3S
Prøvemængde:Mindste prøvemængde: lilla2H (lilla 2 ml)
lilla mi (500 µl)
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbar 24 timer ved rumtemp. 48 timer ved 2-8 °C
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 5,5 - 19,3 ×109/L
14 dg - 1 mdr.: 6,9 -19,9 ×109/L
1 mdr. - 2 mdr.: 6,0 - 16,3 ×109/L
2 mdr. - 2 år: 6,2 - 16,2 ×109/L
2-111 år: 4,5 - 12,5 ×109/L
12 - 18 år: 4,4 - 10,5 ×109/L
18 - 125 år: 3,5 - 8,8 ×109/L
Ringegrænser:<1,2 × 109/L
Kun gældende for: 7065N
Svarafgivelse:Labka
Analyseringshyppighed:Hele døgnet
Svartid:Akut <1 time
Fremskyndet <3 timer
Rutine: Inden for 1 døgn, som oftest 3 – 4 timer.
Kalibrator:Ingen
Reagens:Leukocyttællevæske
Ekstern kvalitetskontrol:HEM manuel (DEKS)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Patientprøve QC7 
Kontrolniveauer: 3-8 milliard/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 11 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 22 % 
Kommentar:Back up analyse for automatisk tælling på Sysmex XN. Oprettes af bioanalytiker.
Interferens:Erythroblaster
Pris (kr.) (2022)966
Gyldig fra:02/01/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup