Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LI
P—
Lithium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Lithium (mmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU02613
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 10/12/2021 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02613 P—Lithium-ion; stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ionselektivelektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:NIST SRM 924
Udstyr:Konelab 30i
Måleområde (total):0,20 - 4,00 mmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,20 - 4,00 mmol/L
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):gold3,5 (3,5mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
0,5 ml
Præanalytisk (patient):Bør tages 12 timer efter dosisindgift.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0,5 - 0,8 (Terap.) mmol/L
Ringegrænser:>1,6 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time
Kalibrator:Thermo Clinical labsystem, ref. no 984031 og 984035
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:DRUG (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Randox Therapeutic Drug Control, liquid, level 1 (TDM 1)  Randox Therapeutic Drug Control, liquid, level 2 (TDM 2) 
Kontrolniveauer: Ca. 0,50 mmol/l  Ca. 1,70 mmol/l 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 5 %  5 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10,4  10,6 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:Prøve bør tages 12 timer efter dosisindgift.
Ringegrænse: >1,60 mmol/l

NSVBLI & NSABLI er lithium målt på hhv. venøst og arterielt navlesnorsblod (ej akkrediteret).
AMVLI er lithium målt på fostervand (ej akkrediteret).

Ekstern Pris (kr.) (2021)142
Intern Pris (kr.) (2021)118
Gyldig fra:09/08/2004
Gyldig til:
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Betjeningsvejledninger (aktuelle) Konelab 30i 07/06/2017 
Valideringsrapport (aktuelle) P—Lithium-ion; stofk. Konelab 30i 11/08/2004 
Valideringsrapport (aktuelle) Apparatur: Konelab Prime 60i 10/07/2017 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup