Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
THROM
B—
Trombocytter; antalk. (x 109/L)  
Labka/SP:
B—
Trombocytter (× 109/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03568
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Hæmatologi
Dato for seneste revision - Initialer : 02/09/2022 - InM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03568 B—Thrombocytter; antalk. = ? × 109/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Partikeltælling - modstandsmåling
Metrologisk sporbarhed:ICSH Reference Method for platelet counting
Udstyr:Sysmex XN
Måleområde (total):3-20000 x 109/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):3-5000 x 109/L
Yderligere fortynding:Ja (1+3)
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):lilla2H (lilla 2 mL)
Lilla mi (500 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 mL fuldblod.
Voksne og børn kapillært: 250 µL fuldblod.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Opbevaring: Rumtemperatur
Holdbarhed: 48 timer
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 85-590 × 109/L
14 dg-1 md: 120-555 × 109/L
1 md-2 år: 135-620 × 109/L
2-18 år: 165-435 × 109/L
18-125 år: 145-390 × 109/L
Ringegrænser:<20 x 109/L
Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L
Svarafgivelse:Labka
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <1 time
Fremskyndet: <3 timer
Rutine: <8 timer
Kalibrator:Sysmex XN-Cal
Reagens:Cellpack + Cellpack-DFL + Fluorocell-PLT
Ekstern kvalitetskontrol:Hæmatologi, DEKS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
XN-CHECK (Sysmex), stabiliseret blod, Level 1  XN-CHECK (Sysmex), stabiliseret blod, Level 2 XN-CHECK (Sysmex), stabiliseret blod, Level 3 
Kontrolniveauer: 50 x 109/L  250 x 109/L 550 x 109/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 12 %  5 % 3 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 24 %  11 % 7 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Pseudothrombocytopenia, trombocytaggregater, mikroerythrocytter, øget antal store trombocytter
Gyldig fra:18/06/2014
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup