Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
THROMCIT
B—
Trombocytter; antalk.(citrat mik) (× 109/L)  
Labka/SP:
B—
Trombocytter;antalk.(citrat mik) (× 109/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
RHB00005
 Datablad
Rekvirering:
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Hæmatologi
Dato for seneste revision - Initialer : 02/09/2022 - InM
IFCC-IUPAC-kode og navn:RHB00005
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Partikeltælling - mikroskopi
Metrologisk sporbarhed:Denne metode
Udstyr:Mikroskop
Måleområde (total):4-400 × 109/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):4-400 × 109/L
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Citratstabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):Blå3,5S (3,5 mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Prøverøret skal være fyldt til stregen (3,5 mL)
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Opbevaring: Rumtemperatur
Holdbarhed: 8 timer
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 85-590 × 109/L
14 dg-1 md: 120-555 × 109/L
1 md-2 år: 135-620 × 109/L
2-18 år: 165-435 × 109/L
18-125 år: 145-390 × 109/L
Ringegrænser:<20 × 109/L
Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L
Svarafgivelse:Labka
Analyseringshyppighed:Hele døgnet
Svartid:Akut: <1 time
Fremskyndet: <3 timer
Rutine: <8 timer
Kalibrator:Ingen
Reagens:Trombocyttællingsvæske
Ekstern kvalitetskontrol:Er omfattet Hæmatologi, DEKS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Sysmex XN Check, Level 1 
Kontrolniveauer: 80 x 109/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 10 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 22 % 
Kommentar (ved rekvirering):Kan normalt ikke rekvireres af afdelingerne, men vil følge som svar på B-Trombocytter;antalk.(citrat mask) EPC00057, hvor mikroskopering er nødvendig frem for maskineltælling.
Pris (kr.) (2022)720
Gyldig fra:12/03/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup