Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
THROMMIK
B—
Trombocytter; antalk.(Mikroskop) (x 109/L)  
Labka/SP:
B—
Trombocytter,(Mikroskop) (× 109/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
RHB00056
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Hæmatologi
Dato for seneste revision - Initialer : 02/09/2022 - InM
IFCC-IUPAC-kode og navn:RHB00056
Synonymer:Blodplader
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Partikeltælling - mikroskopi
Metrologisk sporbarhed:Denne metode
Udstyr:Mikroskop
Måleområde (total):4-400 x 109/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):4-400 x 109/L
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret fuldblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):Veneblod: lilla2H (2 mL)
Kapillærblod: Lilla mi (500 µL) eller 20 EDTA (Vitrex EDTA-pipette, 20 µL). Fyldes med blod, anbringes i plastrør med 300 µL Thrombocyttællingsvæske og blandes.
Prøvemængde:Mindste prøvemængde: 500 µL
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Ved rumtemperatur: 8 timer Ved 2-8 ºC: 24 timer
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):0-14 dage: 85-590 x 109/L
14 dage-1 måned: 120-555 x 109/L
1 måned-2 år: 135-620 x 109/L
2 år-18 år: 165-435 x 109/L
18-125 år: 145-390 x 109/L
Ringegrænser:<20 x 109/L
Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L
Svarafgivelse:Labka
Analyseringshyppighed:Hele døgnet
Svartid:Akut: <1 time
Fremskyndet: <3 timer
Rutine: <8 timer
Kalibrator:Ingen
Reagens:Throbocyttællingsvæske
Ekstern kvalitetskontrol:HEM manuel (DEKS)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Sysmex XN Check, Level 1 
Kontrolniveauer: 50 x 109/L  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 10 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 22 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Der udgives ikke svar på agglutinerede Thrombocytter. Her vælges i stedet standardtekst:
”Agglutininer-citratblod ønskes” hvis man mistænker, at thrombocytterne klæber sammen pga EDTA.
Pris (kr.) (2022)720
Gyldig fra:12/03/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup