Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CLOMIPRA
P—
Clomipramin+metbolit;(gruppe)  
Labka/SP:
P—
Clomipramin+metbolit;(gruppe)  
Bestillingskode i SP:
NPU18013
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Farm
Dato for seneste revision - Initialer : 24/02/2023 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU18013 P—Clomipramin+metabolit; stofk.(liste; proc.)
Beskrivelse:

Omfatter:
NPU01616 P-Clomipramin
NPU14067 P-Desclomipramin
NPU03933 P-Clomipramin+Desclomipramin

Indikation:

Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Der må ikke benyttes gelglas


1 stk. rød9S / 2 stk. rød6S / 3 stk. rød 4S
Alternativ:
3 stk. grøn 4S
3 stk. lilla 4S

Prøvemængde:Der anvendes 3 mL serum/plasma til analysen
Præanalytisk (patient):Patienten skal være medicinfastende
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Afpipetteret serum / plasma er holdbar 14 dage ved 2-8°C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval:500-1200 nmol/L gældende for:
NPU03933 P-Clomipramin+Desclomipramin
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
>1200 nmol/L (NPU03933 P-Clomipramin+Desclomipramin) >1200 nmol/L (NPU03933 P-Clomipramin+Desclomipramin)
Svarafgivelse:20-5000 nmol/L gældende for:
NPU01616 P-Clomipramin
NPU14067 P—Desclomipramin
Analyseringshyppighed:2 x ugentlig, dagen er variabel. Analysering forgår over 24 timer
Svartid:Op til 6 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Henvisning:

Sektion for Farmakologi og Specialanalyser;  tlf: 38632423

Pris (kr.) (2022)520
Gyldig fra:08/10/2021
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup