Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CLOZAPIN
P—
Clozapin (nmol/L)  
Labka/SP:
P—
Clozapin (nmol/L) (version 7)  
Bestillingskode i SP:
NPU04114
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Farm
Dato for seneste revision - Initialer : 20/05/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU04114 P—Clozapin; stofk. = ? nmol/L
Synonymer:Leponex
Beskrivelse:

HPLC
Se gældende datablad

Indikation:

Terapikontrol. Mistanke om forgiftning.

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Li-heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

rød4S - 4 mL glas med rød prop og sort ring (tørglas u/gel)
Alternativ:
grøn4S - 4 mL glas med grøn prop og sort ring (Li-Hep u/gel)
lilla4S- 4 mL glas med lilla pop og sort ring (EDTA)

Prøvemængde:1 mL serum/plasma
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2000 g i 10 minutter
Præanalytisk (patient):Ved terapikontrol skal patienten være i steady state og medicinfastende i mindst 12 timer.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Efter centrifugering er prøven holdbar 14 dage ved 2 - 8 °C, 2 år ved - 20 °C.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):300-1200 nmol/L
Ringegrænser:>3000 nmol/L
Svarafgivelse:10-7000 nmol/L
Analyseringshyppighed:2 gange ugentligt
Svartid:Op til 6 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Pris (kr.) (2022)437
Gyldig fra:14/01/2021
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup