Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ecvbe
Ecv—
Base-excess; stofk.(standard) (mmol/l)  
Labka/SP:
Ecv—
Base excess (mmol/l)  
Bestillingskode i SP:
NPU03815
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 22/06/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03815 Ecv—Base excess; stofk.(aktuel-norm) = ? mmol/L
Synonymer:

SBE Standard Base Excess

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Beregning
Metrologisk sporbarhed:Ikke relevant (beregnet parameter)
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):-30,0 - +45 mmol/l (baseret på litteraturværdi)
Standard analyse-måleområde (udstyr):-30,0 - +45 mmol/l
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret arterie,-kapillær,- veneblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn arterielt: 1 mL fuldblod. Der anvendes 250 µl fuldblod til en analysering.
Præanalytisk (prøve):Bringes til afdeling KB inden 30 min.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):-3-+3
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine og fremskyndet: Indenfor 2 timer
Akut: < 1time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): Ikke relevant 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Samme prøvetagningsrør kan udover Syre-Base parametre benyttes til:
P—Calcium-ion; stofk. (pH=7,4) (ABL)
og P(aB)—Glucose; stofk. (ABL) og
P—Kalium-ion; stofk. (ABL) og
P—Natrium-ion; stofk. (ABL) og P—(aB)Lactat

Kommentar:På decentral ABL afgives analysen som POC00143, ecvbePOC, ECV-Base-excess;(POC)
Analysekoden på ABL udskrift = SBE
Pris (kr.) (2022)16
Gyldig fra:03/01/2005
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
ABSB NPU04197 Syrebasestatus gruppe;Pt(aB)
APSB NPU22023 Syrebasestatus gruppe;Pt(aB;a.pulm.)
VPSB NPU22042 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB;pulm.)
KBSB NPU12479 Syrebasestatus gruppe;Pt(kB)
VBSB NPU10755 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB)
CVBSB NPU28834 Syrebasestatus gruppe;Pt(cvB)
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup