Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
vbpco2
P(vB)—
Carbondioxid; tension(37 °C) (kPa)  
Labka/SP:
P(vB)—
pCO2 (kPa)  
Bestillingskode i SP:
NPU10029
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 23/06/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU10029 P(vB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa
Synonymer:pCO2
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Gaselektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:Radiometer har beskrevet sporbarhed i dokumentet AS117
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):0,67 - 33,33 kPa
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,67 - 33,33 kPa
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret veneblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 mL fuldblod. Der anvendes 250 µl fuldblod til en analysering
Præanalytisk (prøve):Bringes til afdeling KB inden 30 min.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):4,9-6,7 kPa
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine og fremskyndet: Indenfor 2 timer
Akut: < 1time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: 8,7 kPa  5,4 kPa 2,9 kPa 11,8 kPa 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4,0 %  4,0 % 4,0 % 4,0 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 8,0 %  8,0 % 8,0 % 8,0 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):samme prøvetagningsrør kan udover Syre-Base parametre benyttes til:
P—Calcium-ion; stofk. (pH=7,4) (ABL)
og P-Glucose; stofk. (ABL) og
P—Kalium-ion; stofk. (ABL) og
P—Natrium-ion; stofk. (ABL) og P—(vB)Lactat

vbpco2POC er samme analyse benyttet til måling på decentral ABL (Point Of Care). POC00134
Kommentar:Analysekoden på ABL udskrift = pCO2
Pris (kr.) (2022)14
Gyldig fra:03/01/2005
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
VBSB NPU10755 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB)
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup