Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
vbpo2
P(vB)—
Oxygen; tension(37 °C) (kPa)  
Labka/SP:
P(vB)—
pO2 (kPa)  
Bestillingskode i SP:
NPU12501
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 24/07/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU12501 P(vB)—Oxygen(O2); tension(37 °C) = ? kPa
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Gaselektrodemåling - amperometri
Metrologisk sporbarhed:Radiometer har beskrevet sporbarhed i dokumentet AS117
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):0,1 - 107 kPa
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,1 - 107 kPa
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret veneblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 mL fuldblod. Der anvendes 250 µl fuldblod til en analysering
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB 3-01-1 inden 30 min.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):4,8-5,9 kPa
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine og fremskyndet: Indenfor 2 timer
Akut: < 1time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: Ca. 7,5 kPa  Ca. 13 kPa Ca. 19 kPa Ca. 36 kPa 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4,5 %  4,5 % 4,5 % 4,5 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 9,0 %  9,0 % 9,0 % 9,0 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Samme prøvetagningsrør kan udover Syre-Base parametre benyttes til:
P—Calcium-ion; stofk. (pH=7,4) (ABL)
og P-Glucose; stofk. (ABL) og
P—Kalium-ion; stofk. (ABL) og
P—Natrium-ion; stofk. (ABL) og P—(vB)Lactat

vbpo2POC, POC00122 er samme analyse benyttet til måling på decentral ABL (Point Of Care)
Kommentar:Analysekoden på ABL udskrift = pO2
Pris (kr.) (2022)14
Gyldig fra:03/01/2005
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
VBSB NPU10755 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB)
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Analysevejledninger (udgåede) Pt(aB)—Syre-Base-status 16/02/2015 
Betjeningsvejledninger (udgået udstyr) ABL800 Flex 25/09/2017 
Valideringsrapport (aktuelle) Pt—Syre-base-status-1; egenskabsart(liste) 30/06/2005 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup