Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
vbo2mæt
Hb(Fe;O2-bind.vB)—
Oxygen(O2); mætning  
Labka/SP:
Hb(Fe; O2-bind.; vB)—
O2 sat.  
Bestillingskode i SP:
NPU10199
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 24/07/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU10199 Hb(Fe; O2-bind.; vB)—Oxygen(O2); mætn. = ?
Synonymer:Iltmætning
Oxygensaturation
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:Radiometer har beskrevet sporbarhed i dokumentet AS117
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):0,01 -1,00
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,01 -1,00
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret veneblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 mL fuldblod. Der anvendes 250 µl fuldblod til en analysering
Præanalytisk (prøve):Bringes til afdeling KB inden 30 min.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):0,70-0,80
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine og fremskyndet: Indenfor 2 timer
Akut: < 1time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: Ca. 0,04  Ca. 0,47 Ca. 0,92 Ca. 0,70 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 0,3 %  0,3 % 0,3 % 0,3 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 0,6 %  0,6 % 0,6 % 0,6 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Samme prøvetagningsrør kan udover Syre-Base parametre benyttes til:
P—Calcium-ion; stofk. (pH=7,4) (ABL)
og P-Glucose; stofk. (ABL) og
P—Kalium-ion; stofk. (ABL) og
P—Natrium-ion; stofk. (ABL) og P—(vB)Lactat

vbo2mætPOC er samme analyse benyttet til måling på decentral ABL (Point Of Care) POC00132
Kommentar:Analysekode på ABL udskrift = sO2
Pris (kr.) (2022)16
Gyldig fra:03/01/2005
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
VBSB NPU10755 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB)
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Analysevejledninger (udgåede) Pt(aB)—Syre-Base-status 16/02/2015 
Betjeningsvejledninger (udgået udstyr) ABL800 Flex 25/09/2017 
Valideringsrapport (aktuelle) Pt—Syre-base-status-2; egenskabsart(liste) 03/04/2006 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup