Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
vboxhb
Hb(Fe;tot.;vB)—
Oxyhæmoglobin; stoffraktion  
Labka/SP:
Hb(tot.;vB)—
Oxyhæmoglobin  
Bestillingskode i SP:
NPU10265
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 22/06/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU10265 Hb(Fe; tot.; vB)—Oxyhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:Radiometer (ingen sporbarhed til referencematerialer angivet)
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):0,01-1,00
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,01-1,00
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret veneblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjte
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 mL fuldblod. Der anvendes 250 µl fuldblod til en analysering
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB 3-01-1 inden 30 min.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Referenceinterval (Labka):0,70-0,80
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine og fremskyndet: Indenfor 2 timer
Akut: < 1time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Hgb-derivater (DGKL)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: Ca. 0,04  Ca. 0,45 Ca. 0,49 Ca. 0,92 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 1,5 %  0,3 % 0,3 % 0,3 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 3,0 %  0,6 % 0,6 % 0,6 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Samme prøvetagningsrør kan udover Syre-Base parametre benyttes til:
P—Calcium-ion; stofk. (pH=7,4) (ABL)
og P-Glucose; stofk. (ABL) og
P—Kalium-ion; stofk. (ABL) og
P—Natrium-ion; stofk. (ABL) og P—(vB)Lactat

vboxhbPOC, POC00131, er samme analyse anvendt ved decentral analysering
Kommentar:Analysenavn på ABL udskrift = O2Hb
Pris (kr.) (2022)14
Gyldig fra:03/01/2005
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
VBSB NPU10755 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB)
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup