Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HCO3
P—
Hydrogencarbonat-ion; stofk.(standard) (mmol/l)  
Labka/SP:
P—
Hydrogencarbonat (standard) (mmol/l)  
Bestillingskode i SP:
NPU02410
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 24/06/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02410 P—Hydrogencarbonat; stofk.(pCO2 = 5,3 kPa; 37 °C) = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Beregning
Metrologisk sporbarhed:Ikke relevant (beregnet parameter)
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):3,0-60 mmol/l (baseret på litteraturværdi)
Standard analyse-måleområde (udstyr):3,0-60 mmol/l
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret arterie,-kapillær,- veneblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):ABL-rør
A-sprøjte
Grøn 4S
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
1 ml i sprøjte/rør eller 2 x 125 µl blod i ABL rør
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:På køl op til 2 timer
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):22,0 - 27,0
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): Ikke relevant 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 6 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Både som en del af syre-base og som soloanalyse
Kommentar:Analysekoden sendt fra ABL = SBC
Analysekoden på ABL udskrift = HCO3(p,st)
Samme analyse anvendt som POC =hco3POC, POC00153
Pris (kr.) (2022)16
Gyldig fra:20/12/2004
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
APSB NPU22023 Syrebasestatus gruppe;Pt(aB;a.pulm.)
VPSB NPU22042 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB;pulm.)
ABSB NPU04197 Syrebasestatus gruppe;Pt(aB)
KBSB NPU12479 Syrebasestatus gruppe;Pt(kB)
VBSB NPU10755 Syrebasestatus gruppe;Pt(vB)
CVBSB NPU28834 Syrebasestatus gruppe;Pt(cvB)
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup