Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
25D3
P—
Calcifediol;stofk. (nmol/L)  
Labka/SP:
P—
25-Hydroxy-Vitamin D3 (nmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU01435
 Datablad
 
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: LC-MS/MS
Dato for seneste revision - Initialer : 02/11/2017 - MaØ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01435 P—Calcifediol; stofk. = ? nmol/L
Synonymer:25-Hydroxy Vitamin D3, 25-OH Vitamin D3, D3 Vitamin, Vitamin D3,
P-Calcifediol (25D3), Calcifediol
Beskrivelse:Denne analyse er ikke egnet til at vurdere vitamin D status, til dette skal
NPU10267 25-HYDROXY-VITAMIN D (D2+D3);P anvendes.
Indikation:Denne vitamin D-analyse anvendes som konfirmatorisk test ved forgiftninger med vitamin D eller specifik indgift af Vitamin D2.
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Væskekromatografi (LC) + Massespektrometri (MS) - Massespektrometri (MS)
Metrologisk sporbarhed:NIST SRM972a
Udstyr:Waters UPLC-TQD LC-MSMS system
Måleområde (total):10 - 500 nmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):10 - 250 nmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:1 + 1 i Type I H2O
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):gold3,5 (4ml gel)
L-gul mi (gul mikro gel)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne: 400 µL serum svarende til ca. 1 mL fuldblod
Børn: 200 µL serum (mikroprøve) svarende til ca. 500 µL fuldblod
Præanalytisk (prøve):Holdbar 8 timer ved RT inden centrifugering. Efter centrifugering 1 døgn ved RT, 5 døgn ved 2 - 8 °C, 6 mdr. ved - 20 °C. Forsendelse: Afpipetteret og frosset
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):>50 nmol/L
Svarafgivelse:Svar afgives via Labka
Analyseringshyppighed:Udføres hver anden uge
Svartid:Op til 1 måned
Kalibrator:25-OH-Vitamin D3/D2 Calibrator set Level 1-3 fra Recipe
Reagens:Diverse, se analysevejledning
Ekstern kvalitetskontrol:25 Hydroxyvitamin D, DEQAS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
UTAK, Vitamin D PLUS low Frysetørret   Chromsystems Calibration Standard Frysetørret  UTAK Vitamin D PLUS, level 2 Frysetørret  
Kontrolniveauer: Ca. 25 nmol/L  Ca. 100 nmol/L Ca. 200 nmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 10%  8% 8% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 21%
(4,2 nmol/L) 
17% (12,4 nmol/L) 17% (45,4 nmol/L) 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Ved rekvirering bliver der automatisk også analyseret for P-25-Hydroxy-vitamin D2;stofk. (25D2)
Kommentar:Analysen udføres kun internt på Rigshospitalet.
Interferens:Ved analysering af prøver på børn < 1 år kan svaret være falsk
forhøjet,
grundet interferens fra 3-epi-hydroxyvitamin-D ved den anvendte
analysemetode.
Pris (kr.) (2023)704
Gyldig fra:11/07/2016
Gyldig til:
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Analysevejledninger (aktuelle) P—25-hydroxy-Vitamin D2 og P—25-hydroxy-Vitamin D3; stofk. 02/08/2018 
Betjeningsvejledninger (aktuelle) Hamilton - Microlab Star Plus 07/11/2017 
Valideringsrapport (aktuelle) P—25-Hydroxy-Vitamin D3 + D2 27/10/2013 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup