Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
17HYPRO
P—
17-Hydroxyprogesteron, stofk. (Androgenstatus) (nmol/L)  
Labka/SP:
P—
17-Hydroxyprogesteron (nmol/L) (version 5)  
Bestillingskode i SP:
NPU02460
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: LC-MS/MS
Dato for seneste revision - Initialer : 07/05/2018 - MaØ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02460 P—17-Hydroxyprogesteron; stofk. = ? nmol/L
Synonymer:P-17-Hydroxyprogesteron, P—17α-Hydroxyprogesteron, Hydroxyprogesteron
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Væskekromatografi (LC) + Massespektrometri (MS) - Massespektrometri (MS)
Metrologisk sporbarhed:Chromsystems- kalibrator
Udstyr:Waters UPLC-TQS LC-MSMS system
Måleområde (total):0,5 - 75 nmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,5 - 75 nmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Serum, Blodprøven tages i rør uden tilsætning
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

rød4S, Tørglas uden tilsætning. Serum-rør med gel-separator må ikke anvendes.

Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
200 µL serum svarende til ca. 500 µL fuldblod.
Præanalytisk (prøve):Holdbar 1 døgn ved RT, 3 døgn ved 2 - 8 °C, 6 mdr. ved - 20 °C
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Centrifugerede og afpipetterede prøver kan opbevares ved 2-8°C i op til 72 timer efter blodprøvetagningen alternativt fryses de ved -20°C.
Forsendelse: Afpipetteret og frosset.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Børn født præmaturt: <30 nmol/L.
Børn født til termin, 1. leve måned: <19 nmol/L.
Børn 6 måneder - 13 år (pubertet): <4 nmol/L.
Kvinder i follikulærfasen: <3 nmol/L.
Kvinder i lutealfasen: <10 nmol/L.
Kvinder efter menopause: < 2 nmol/L.
Mænd 14-125 år: <8 nmol/L.
Svarafgivelse:Svar via Labka
Analyseringshyppighed:Udføres ugentligt
Svartid:Op til 3 uger
Kalibrator:6PLUS1® Multilevel Serum Calibrator Set MassChrom® Steroid Panel 2
Reagens:Diverse,
Ekstern kvalitetskontrol:Steroid Hormones, NEQAS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Seronorm Liq Low  Seronorm Immunoassay Liq L1 Seronorm Immunoassay Liq L3 Seronorm Immunoassay Liq L2 
Kontrolniveauer: Ca. 1,6 nmol/L  Ca. 3 nmol/L Ca. 8 nmol/L Ca. 20 nmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 8%  8 % 8 % 8 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 17%  17 % 17 % 17 %  
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Ved bestilling gives også analysesvar på P—Androstendion, P—DHEAS og P—Testosteron. Prisangivelse ved P—Testosteron; stofk. (Androgenstatus)
Kommentar:Analysen er den del af P-Androgen gruppe
Interferens:ingen kendte
Gyldig fra:01/07/2013
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Version Analyse/undersøgelsesnavn -SP
NPU12019 ANDROGEN 2 Androgen gruppe;P
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup