Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
kbpha
P(kB)—
Hydrogen-ion;pH(Pt-temp.)  
Labka/SP:
P(kB)—
pH;(Pt-temp.)  
Bestillingskode i SP:
NPU12491
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 23/06/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU12491 P(kB)—Hydrogen-ion; pH(Pt-temp.) = ?
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ionselektivelektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:Radiometer har beskrevet sporbarhed i dokumentet AS117
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):6,30-8,00
Standard analyse-måleområde (udstyr):6,30-8,00
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret kapillærblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):ABL-rør 2 stk
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn kapillært: 2 X 125 µl fuldblod. Der anvendes 125 µl fuldblod til en analysering
Præanalytisk (prøve):Bringes vandret på køl til KB 3011 hurtigst muligt.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):7,37-7,45
Ringegrænser:<7,25
>7,60
Kun gældende for: GGK, ONK, AN, L samt 5011ONK9
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine og fremskyndet: Indenfor 2 timer
Akut: < 1time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: Ca. 6,8  Ca. 7,1 Ca. 7,4 Ca. 7,6 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 0,1 %  0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 0,2 %  0,2 % 0,2% 0,2 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Er ikke en fast del af en syre-base status. Benyttes når patientens temperatur oplyses som forskellig fra 37 grader.
kbphaPOC er samme analyse benyttet til måling på decentral ABL (Point Of Care)
POC00125
Kommentar:Analysekode på ABL udskrift = pH(T)
Gyldig fra:05/10/2010
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup