Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CREA
P—
Kreatinin;stofk. (ABL) (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kreatinin (µmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU04998
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 30/12/2021 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU04998 P—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L
Synonymer:Creatinin
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Metabolitelektrodemåling - amperometri
Metrologisk sporbarhed:NIST SRM 909c og 967a
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):10-1800
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:Plasma. Obs se kommentarfelt
Prøvetagningsrør (Labka):Grøn4S
mint3,5 (3,5mL)
Grøn mi
ABL Rør
Ab-sprøjte
Vb-sprøjte
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
1 ml blod i sprøjte/rør. 2 x 125 µl blod i ABL rør
Præanalytisk (prøve):Der må kun anvendes fuldblod til ABL
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-1 d: 37-81 µmol/L
1-3 d: 29-69 µmol/L
3-7 d: 21-58 µmol/L
7-14 d: 21-46 µmol/L
14 d-2 mdr.: 17-41 µmol/L
2 mdr. 1 år: 14-34 µmol/L
1-3 år: 15-31 µmol/L
3-5 år: 23-37 µmol/L
K 5-9 år: 28-50 µmol/L
K 9-11 år. 32-58 µmol/L
K 11-14 år: 34-62 µmol/L
K 14-18 år: 41-80 µmol/L
K 18-125 år: 50-90 µmol/L
M 5-9 år: 26-49 µmol/L
M 9-11 år. 31-59 µmol/L
M 11-14 år: 39-68 µmol/L
M 14-18 år: 52-93 µmol/L
M 18-125 år: 60-105 µmol/L
Ringegrænser:>400 µmol/L
Kun gældende for L
Analyseringshyppighed:
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
QualiChek 6+, Radiometer, vandigt  QualiChek 6+, Radiometer, vandigt QualiChek 6+, Radiometer, vandigt QualiChek 6+, Radiometer, vandigt 
Kontrolniveauer: 239  28 481 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4%  4% 4%  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 9%  9% 9%  
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Rekvireres fortrinsvis af radiologiske afdelinger. Analyseres primært som fuldblod.
Kommentar:Hvis der analyseres som plasma skal der omregnes med faktor
Interferens:Der er ikke fundet interferens ved bilirubin < ca. 770 µmol/L
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:13/02/2017
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup