Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ANDROGEN
P—
Androgenstatus, gruppe  
Labka/SP:
P—
Androgen gruppe (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU12019
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: LC-MS/MS
Seneste gennemgang - Initialer : 16/03/2016 - MaØ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU12019 P—Androgen; egenskabsart(liste; proc.)
Akkrediteret analyse:
Analyse- og måleprincip:
Udstyr:LC-MS/MS hhv. Cobas
Prøvemateriale:Serum, blodprøve tages i rør uden tilsætning (til LC-MS/MS)
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

1 stk. + 1 stk. prøvetagningsrør svarende til følgende:
1 stk. Rød 4S, tørglas uden tilsætning. Serum-rør med gel-separator må ikke anvendes (til LC-MS/MS-analyser)
1 stk. Li-heparinplasma Mint3,5(3,5 mL) (til analyse for SHBG)

Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Ca. 500 µL serum svarende til 1 ml fuldblod i tørglas uden tilsætning (til LC-MS/MS).
Ca. 400 µL lithiumheparinplasma svarende til 1 ml fuldblod (til Cobas for analyse af SHBG - se også denne)
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Centrifugerede og afpipetterede prøver kan opbevares ved 2-8°C i op til 72 timer efter blodprøvetagningen alternativt fryses de ved -20°C.

Holdbar for centrifugerede og afpipetterede prøver: 1 døgn ved RT, 3 døgn ved 2 - 8 °C, 6 mdr. ved - 20 °C

Forsendelse: Afpipetteret og frosset
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Intet
Svarafgivelse:Via Labka
Analyseringshyppighed:Udføres ugentligt
Svartid:Op til 3 uger
Ekstern kvalitetskontrol:Der henvises til de enkelte analyser
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Analysepris er sum af prisen for de indgående analyser P-Testosteron; stofk. (Androgenstatus) og P-Sexualhormonbinde globulin; stofk.
Kommentar:Pris for analysegruppen er angivet ved Testosteron-analysen i analysegruppen:
http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&labkaId=testoan
Dog med separat pris for SHBG-analysen:
https://labportal.rh.dk/Labportal.asp?Mode=Display&labkaid=SHBG
Pris (kr.) (2023)551
Gyldig fra:01/07/2013
Gyldig til:
 Indhold i listeanalysen  
Kode(SP)Labka-kodeVersionAnalysenavn i LabkaReferenceinterval
NPU0246017HYPRO5P-17-HydroxyprogesteronBørn født præmaturt: <30 nmol/L.
Børn født til termin, 1. leve måned: <19 nmol/L.
Børn 6 måneder - 13 år (pubertet): <4 nmol/L.
Kvinder i follikulærfasen: <3 nmol/L.
Kvinder i lutealfasen: <10 nmol/L.
Kvinder efter menopause: < 2 nmol/L.
Mænd 14-125 år: <8 nmol/L.
NPU01253ANDROSTE7P-AndrostendionKvinder i fertil alder: 2,4-8,9 nmol/L
Kvinder efter menopausen; 0,80-4,8 nmol/L
Piger - præpubertet: 0,77-4,3 nmol/L
Drenge - præpubertet: 0,55-2,40 nmol/L
Mænd 20-49 år: 1,7-6,9 nmol/L
Mænd 50-69 år: 1,6-6,5 nmol/L
NPU04121DHEAS5P-Dehydroepiandrosteronsulf.[DHEAS]Kvinder i fertil alder: 1,20-9,50 µmol/L.
Kvinder efter menopausen: 0,50-4,50 µmol/L.
Piger - præpubertet: 0,27-3,00 µmol/L.
Drenge - præpubertet: 0,26-3,90 µmol/L.
Mænd 20-39 år: 3,00-12,0 µmol/L.
Mænd 40-59 år 1,00-10,0 µmol/L.
Mænd 60-69 år. 0,70-7,00 µmol/L.
NPU03419SHBG5P-Sexualhormonbindende globulinKvinder 20-50 år: 27,1-146 nmol/L
Kvinder 50-125 år: 21,8-142 nmol/L
Mænd 20-50 år: 15,8-55,5 nmol/L
Mænd 50-125 år: 19,3-83,4 nmol/L
NPU18893FAI2P-Testosteron / SHBGKvinder 20-50 år: 0,003-0,056
Kvinder 50-125 år: 0,002-0,036
Mænd 20-50 år: 0,350-0,926
Mænd 50-125 år: 0,243-0,721
NPU03549TESTOFRI7P-Testosteron fritKvinder i fertil alder: 0,006-0,034 nmol/L.
Kvinder i menopausen: 0,005-0,019 nmol/L.
Piger - præpubertet: 0,0008-0,013 nmol/L.
Drenge - præpubertet: 0,0007-0,006 nmol/L.
Mænd 18-50 år: 0,240-0,690 nmol/L.
Mænd 50-70 år: 0,170-0,590 nmol/L.
RHB00935testoan5P-Testosteron(LCMS)Kvinder i fertil alder: 0,55-1,8 nmol/L.
Kvinder efter menopausen: 0,52-1,7 nmol/L.
Piger - præpubertet: 0,11-1,10 nmol/L.
Drenge - præpubertet: 0,09-0,80 nmol/L.
Mænd 18-50 år: 10,3-27,4 nmol/L.
Mænd 50-69 år. 8,4-25,4 nmol/L.
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
D4-dokumenter P—Androgenstatus 12/12/2018 
Valideringsrapport (aktuelle) P—Androgenstatus, liste LC-MS 15/06/2015 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup