Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
TESTOFRI
P—
Testosteron frit (Androgenstatus) (nmol/L)  
Labka/SP:
P—
Testosteron frit (nmol/L) (version 6)  
Bestillingskode i SP:
NPU03549
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: LC-MS/MS
Dato for seneste revision - Initialer : 12/07/2016 - MaØ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03549 P—Testosteron(frit); stofk. = ? nmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Kvinder i fertil alder: 0,006-0,034 nmol/L.
Kvinder i menopausen: 0,005-0,019 nmol/L.
Piger - præpubertet: 0,0008-0,013 nmol/L.
Drenge - præpubertet: 0,0007-0,006 nmol/L.
Mænd 20-49 år: 0,24-0,69 nmol/L.
Mænd 50-69 år: 0,17-0,59 nmol/L.
Svarafgivelse:Svar via Labka
Analyseringshyppighed:Ugentligt
Svartid:Op til 3 uger
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Analyser der indgår i beregningen dækket
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): Afhængig af usikkerheden på de indgående analyseresultater.
Normalt indenfor 20-30% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Analysen er også en del af P—Androgen gruppe, NPU12019

Analysen er en beregning baseret på total testosteron; stofk. (testoan) og SHBG; stofk. (SHBG). Beregningen er baseret på Bartsch W, Maturites 2 (1980), 109-118.
Pris (kr.) (2022)Se testoan og SHBG
Gyldig fra:01/07/2013
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
ANDROGEN NPU12019 Androgen gruppe;P
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Valideringsrapport (aktuelle) P—Androgenstatus, liste LC-MS 15/06/2015 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup