Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ALB
P—
Albumin; massek. (g/L)  
Labka/SP:
P—
Albumin (g/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU19673
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 27/10/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19673 P—Albumin; massek.(proc.) = ? g/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemisk farvereaktion - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:ERM-DA470k/IFCC
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):2-500 g/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleområde (fortynding udstyr):2 - 500 g/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Ingen
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca. 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbar efter centrifugering 2,5 mdr. ved 20-25 °C, 5 måneder ved 4-8 °C og 4 mdr. ved -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-1 år.: 26-34 g/L
Alle 1-4 år: 34-42 g/L
Alle 4-5 år: 36-48 g/L
K 5-14 år: 39-47 g/L
K 14-18 år: 35-47 g/L
M 5-18 år: 39-50 g/L
Alle 18-40 år: 36-48 g/L
Alle 40-70 år: 36-45 g/L
Alle 70-125 år: 34-45 g/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Cobas, C.f.a.s, Calibrator for automated systems, Kat. 10759350190
Reagens:Cobas, Roche, ALBP - Albumin BCP ,Kat. 5975573190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Liquid Unassayed Multiqual 1 (K1), Bio-Rad 697, humant serum   Liquid Unassayed Multiqual 3 (K3), Bio-Rad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 25 g/L  Ca. 39 g/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4%  4% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10%  10% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Valideret jvnf. KB2012_2085. I-index jvnf. KB2021_2044
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <63 mg/dL (1077 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <1000 mg/dL (621 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <1000 mg/dL
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:06/01/2014
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup