Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LDH
P—
Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) (U/L)  
Labka/SP:
P—
Laktatdehydrogenase [LDH] (U/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19658
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 27/10/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19658 P—L-Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
Synonymer:LDH
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:Standardiseret mod den oprindelige IFCC (2002) metode
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):10 - 50 000 U/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):10 - 1000 U/L
Måleområde (fortynding udstyr):10 - 2500 U/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Ingen
Yderligere fortynding:Manuel fortynding 1:50 (1+49) (Måleområde op til 50 000 U/L)
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca. 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøvemateriale taget kapillært er mindre egnet pga. risiko for hæmolyse.
Prøverør med gelseparator foretrækkes
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Fuldblod holdbar 3 timer ved 15-25 °C. Efter centrifugering holdbar 7 dage ved 15-25 °C, 4 dage ved 2-8 °C, 6 uger ved -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle:
0 - 1 mdr: 125 -765 U/L
1 mdr - 4 år: 155 - 450 U/L
4-5 år: 100 - 345 U/L
5-14 år: 157-327 U/L
14-18 år: 121-271 U/L
18 - 70 år: 105-205 U/L
70-125 år: 115-255 U/L
Ringegrænser:Hæmolyse
Kun gældende for: 5011ONK9
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer. Akut: < 1 timer
Kalibrator:Cobas. C.f.a.s. Calibrator for automated systems, Kat. 10759350190
Reagens:Cobas, LDHI2 - Lactate Dehydrogenase IFCC ver. 2, Kat.5169330190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Biorad 697, humant serum  K3, Liquid Unassayed Multiqual 3, Biorad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 106 U/L  Ca. 408 U/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 5%  5% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 12%  12% 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:Valideret jvnf. KB2012_2100. Holdbarhed KB2019_2035
I-index jvnf. KB2021_2044
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <65 mg/dL (1112 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <15 mg/dL (9 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <900 mg/dL
Pris (kr.) (2022)14
Gyldig fra:19/10/2004
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup