Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
PROCAL
P—
Procalcitonin; massek. (µg/L)  
Labka/SP:
P—
Procalcitonin (µg/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU21576
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Immunkemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 03/01/2022 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU21576 P—Procalcitonin; massek. = ? µg/L
Synonymer:PCT
Akkrediteret analyse:DANAK     
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Sandwich Elektrochemiluminescens-immunoassay (ECLIA) - fotontælling
Metrologisk sporbarhed:Brahms intern standard med angivet N-terminal aminosyresekvens og masseanalyse
Udstyr:Cobas 8000, e801 modul
Måleområde (total):0,06 - 5000 µg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,06 - 100 µg/L
Måleområde (fortynding udstyr):Ingen
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Ingen
Yderligere fortynding:Manuel 1+3 i Elecsys Diluent Estradiol/Progesteron eller 1+19 i Elecsys Diluent Estradiol/Progesteron eller 1+99 i Elecsys Diluent Estradiol/Progesteron
Prøvemateriale:Heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (patient):Der er ikke fundet interferens fra biotin < 4912 nmol/L (1200 ng/mL)
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Fuldblod holdbar 1 døgn ved 20-25 °C. Efter centrifugering holdbar 24 timer ved 20-25 °C, 2 døgn ved 2-8 °C, 13 mdr. ved -20 °C. Forsendes frosset.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):<0,50 µg/L (Beslutningsgrænse)
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Roche Diagnostica, Elecsys BRAHMS PCT, CalSet kat. nr. 09318747 200 Cal 1 og 2 (incl. i reagenskit)
Reagens:Roche Diagnostica, Elecsys BRAHMS PCT kat. nr. 09318747 200
Ekstern kvalitetskontrol:Cytokiner (DGKL)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
PCT 1. Lyphochek Specialty Immunoassay Control, Level 1, Bio-Rad 27124, Frysetørret human serum  PCT 3. Lyphochek Specialty Immunoassay Control, Level 3, Bio-Rad 27126, Frysetørret humant serum 
Kontrolniveauer: ca 0,5 µg/L  ca 15 µg/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 7%  5% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 22%  18 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Valideret jvnf KB2018_2023
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks < 40 mg/dL (485 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 900 mg/dL (559 µmol/L)
Lipæmi L-indeks < 1500 mg/dL
Ekstern Pris (kr.) (2021)260
Intern Pris (kr.) (2021)217
Gyldig fra:17/05/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup