Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
NA
P—
Natrium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Natrium (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03429
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 27/10/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03429 P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ionselektivelektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:Gravimetrisk
Udstyr:Cobas 8000 ISE-modul
Måleområde (total):80 - 180 mmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):80 - 180 mmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbar 14 dage ved 15-25 °C, 14 dage ved 2-8 °C, 1 år ved -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-5 år: 137-144 mmol/L
Alle 5-18 år: 135-147 mmol/L
Alle 18-125 år: 137-144 mmol/L
Ringegrænser:<120 mmol/L
>160 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer. Akut: < 1 timer.
Kalibrator:Roche, ISE standard Low: 11183974 216. Roche, ISE standard high: 11183982 216.
Reagens:ISE Reference Electrolyte Kat.nr. 10820652 216. ISE Internal Standard Gen.2 Kat.nr. 04880455 190. ISE Diluent Gen.2 Kat.nr. 04880480 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1 Bio-Rad 697, humant serum  K3, Liquid Unassayed Multiqual 3 Bio-Rad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 115 mmol/L  Ca. 160 mmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 2 %  2 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 4 %  4 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:Valideret jvnf. KB2012_2127
I-index jvnf. KB2021_2044
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <66 mg/dL (1129 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <1000 mg/dL (621 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <2000 mg/dL
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:24/06/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup