Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
K
P—
Kalium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kalium (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03230
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 17/10/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03230 P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L
Beskrivelse:

Vitros 4600/5600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Potentiometrisk slide test
Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Potentiometrisk slide test
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

mint3,5 (3,5mL) Alternativ: grøn4S (grøn+sort 4 mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter hurtigst muligt, dog max 2 timer efter prøvetagningen
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbare på centrifugeret gelglas/afpipetteret prøvemateriale:

7 timer ved 18-28 °C
6 uger ved 2-8 °C
1 år ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-1 uge: 3,2-5,5 mmol/L
1 uge-1 mdr: 3,4-6,0 mmol/L
1-6 mdr: 3,5-5,6 mmol/L
6 mdr - 1 år: 3,5-6,1 mmol/L
1-5 år: 3,3-4,6 mmol/L
5-18 år. 3,3-4,3 mmol/L
18-125 år: 3,5-4,4 mmol/L
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
Ikke angivet <2,5 mmol/L
>6,0 mmol/L
Svarafgivelse:1,0 -14,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup