Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
K
P—
Kalium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kalium (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03230
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 01/05/2023 - LRO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03230 P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L
Indikation:Mistanke om forstyrrelser i væske- og elektrolyt-balancen
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Potentiometrisk slide test
Metrologisk sporbarhed:NIST (National Institute of Standards and Technology) Reference Materiale, SRM (Standard Reference Materiale) 918
Udstyr:Ortho Clinical Diagnostics VITROS 4600/5600
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (Li-Hep m/gel)

Alternativt:
grøn4S (Li-Hep u/gel)
L-Grøn mi (Li-Hep m/gel 600 µL)
Prøvemængde:Minimumsmængde: 1 mL plasma
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter hurtigst muligt, dog max 2 timer efter prøvetagningen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Plasma holdbar 7 timer ved 18-28 °C; 6 uger ved 2-8 °C; 1 år ved ≤-18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-1 uge: 3,2-5,5 mmol/L
1 uge-1 mdr: 3,4-6,0 mmol/L
1-6 mdr: 3,5-5,6 mmol/L
6 mdr - 1 år: 3,5-6,1 mmol/L
1-5 år: 3,3-4,6 mmol/L
5-18 år. 3,3-4,3 mmol/L
18-125 år: 3,5-4,4 mmol/L
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
Ikke angivet <2,5 mmol/L
>6,0 mmol/L
Svarafgivelse:1,0 -14,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:VITROS Chemistry Products kalibratorkit 2
Reagens:VITROS Chemistry Products K Slides REF 815 7596
Ekstern kvalitetskontrol:Biorad EQAS Clinical Chemistry program 12/år
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Performance Verifier 1  Performance Verifier 2 
Kontrolniveauer: 2,8 mmol/L  5,3 mmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4 %  4 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10,6 %  10,6 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Ikke undersøgt af KBA, men ingen oplyst af producenten
Pris (kr.) (2023)14
Gyldig fra:01/05/2023
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup