Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
PLVALB
Plv(spec.)—
Albumin; massek. (g/L)  
Labka/SP:
Plv(spec.)—
Albumin (g/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19674
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 21/01/2020 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19674 Plv(spec.)—Albumin; massek.(proc.) = ? g/L
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:ERM-DA470 k/IFCC
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):2 - 500 g/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleområde (fortynding udstyr):2 - 500 g/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Pleuravæske
Alternativt prøvemateriale:Pleura taget i Lithium-Heparin, EDTA eller tør-glas
Prøvetagningsrør (Labka):Grøn 4S (grøn prop m. sort ring 4 mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):Intet
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Cobas, Calibrator for Automated Systems (C.f..a.s.), kat. nr. 10759350 190
Reagens:Cobas, ALBP, Albumin BCP kat. 05975573190
Ekstern kvalitetskontrol:Se plasma applikationen
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Bio-Rad 697, humant serum   K3, Liquid Unassayed Multiqual 3, Bio-Rad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 25 g/L  Ca. 39 g/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4%  4% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10%  10% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Analyseres på plasma applikationen.
Pris (kr.) (2023)181
Gyldig fra:05/01/2014
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup