Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ALAT
P—
Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) (U/L)  
Labka/SP:
P—
Alanintransaminase [ALAT] (U/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19651
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 04/09/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19651 P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
Synonymer:

Alaninaminotransferase, ALAT, GPT

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:IFCC
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):5 - 30 000 U/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):5 - 700 U/L
Måleområde (fortynding udstyr):5 - 7000 U/L
Yderligere fortynding:7000 - 30 000 U/L (Cobas 1:50)
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma.
Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma.
På 1 mL plasma kan der udføres ca. 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:7 dage ved 15-25 °C, 7 dage ved 2-8 °C, > 7 dage ved -60 til -80 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0 - 1 mdr: 1 - 40 U/L
Alle 1 mdr - 5 år: 5 -45 U/L
K 5-18 år: 8-32 U/L
M 5-9 år: 8-27 U/L
M 9-14 år. 8-37 U/L
M 14-18 år. 8-47 U/L
18 - 125 år K: 10-45 U/L
18 - 125 år M: 10-70 U/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer.
Kalibrator:Cobas, Calibrator for automated systems /C.f.a.s.) Kat. 10759350190
Reagens:Cobas, ALTPM, Alanine Aminotransferase acc. to IFCC with pyridoxal phosphate activation Kat. 05531462 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1. Liquid Unassayed Multiqual 1 Bio-Rad 697, humant serum  K3. Liquid Unassayed Multiqual 3 Bio-Rad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 25 U/L  Ca. 200 U/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 10%  5% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 21%  12% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:ALAT benyttes bl.a. til at følge forgiftning af paracetamol, giver meget høje ALAT værdier.
Fortynding 1:50 giver op til 11% usikkerhed.
Analysen er valideret til Cobas jf. KB2012_2084
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks < 60 mg/dL (1026 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 170 mg/dL (106 µmol/L)
Lipæmi L-indeks < 150 mg/dL
Der er kendt interferens fra Sulfasalazin og sulfapyridin i niveauer langt over det terapeutiske interval
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:31/03/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup